SABPA Board of Directors

Mingzhu Zhang
Position : Chair
Affiliation : Medicilon
Stephanie Shi
Position : Vice Chair
Affiliation : Pfizer
Yahu Liu
Position : Vice chair
Affiliation : GNF, Novartis
Huaina Li
Position : Vice chair
Affiliation : B.Braun Medical Inc.
Kevin Shao
Position : Vice chair
Affiliation : SASMed Solutions

Other Board Members:

First Name Last Name Affiliation
Guang Chen J&J
Yinghong Gao IRISYS LLC
Hua Gong Navigate BioPharma, a Novartis Subsidiary
Ming Guo Ascentage Pharma
Peter Huang Zeno
Hui Li Sorrento Therapeutics
Shuangwei Li La Jolla Pharmaceuticals
Yang Liu Sanford-Burnham Medical Research Institute
Yi Liu Wellspring Biosciences
Fred Ouyang Alan Laboratories, Inc.
Weijun Shen California Institute for Biomedical Research
Tao Wu Wellspring Biosciences
JC Xu Celgene Quanticel Research
Yan-Bo Yang BioPharmaDev, Inc.
Peter Zhu WuXi AppTec
Xuefeng Zhu GNF