SABPA Board of Directors

First Name Last Name Affiliation
Mingzhu Zhang Shanghai Medicilon Chair
Huaina Li B.Braun Medical Inc. Vice Chair
Yahu Liu GNF Vice Chair
Jinsong Ni Cloudbreak Therapeutics Vice Chair
Stephanie Shi Pfizer Vice Chair
Guang Chen J&J
Yinghong Gao Pharmaron
Hua Gong Navigate BioPharma (Novartis)
Ming Guo Ascentage Pharma
Peter Huang Zeno
Shuangwei Li Wellspring Biosciences
Hui Li Sorrento Therapeutics
Yi Liu Wellspring Biosciences
Yang Liu Sanford-Burnham Medical Research Institute
Fred Ouyang Alan Laboratories, Inc.
Weijun Shen California Institute for Biomedical Research
Tao Wu Wellspring Biosciences
JC Xu Celgene Quanticel Research
Yan-Bo Yang BioPharmaDev, Inc.
Peter Zhu Pfizer
Xuefeng Zhu GNF