SABPA Board of Directors

First Name Last Name Affiliation
Peter Zhu Pfizer Chair
Huaina Li B.Braun Medical Inc. Vice Chair
Yahu Liu GNF Vice Chair
Jinsong Ni Cloudbreak Therapeutics Vice Chair
Stephanie Shi Pfizer Vice Chair
Guang Chen J&J
Hua Gong Novartis
Peter Huang Zeno
Hui Li Sorrento Therapeutics
Shuangwei Li Wellspring Biosciences
Yang Liu Sanford-Burnham Medical Research Institute
Yi Liu Wellspring Biosciences
Fred Ouyang Alan Laboratories, Inc.
Weijun Shen California Institute for Biomedical Research
Yung-Chih Wang HUYA Bioscience
Tao Wu Wellspring Biosciences
JC Xu Celgene Quanticel Research
Xing Yang Spectrum Genomics
Yan-Bo Yang BioPharmaDev, Inc.
Mingzhu Zhang Shanghai Medicilon
Xuefeng Zhu GNF